Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες; Τι ρόλο παίζει η εγκυμοσύνη;

Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες; Τι ρόλο παίζει η εγκυμοσύνη;

Μόλις πολύ πρόσφατα οι ειδικοί μελετώντας τη φυσιολογία της εγκυμοσύνης, άρχισαν σιγά σιγά να κατανοούν τους μηχανισμούς που ευθύνονται σε ένα μεγάλο βαθμό για το γεγονός, ότι οι γυναίκες σε γενικές γραμμές έχουν καλύτερη υγεία και ζούνε περισσότερα χρόνια από τους άνδρες.

γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες; Τι ρόλο παίζει η εγκυμοσύνη;

Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες; Εδώ και δεκαετίες οι επιστήμονες προσπαθούν να απαντήσουν στο παραπάνω ερώτημα, χωρίς όμως να καταφέρουν να δώσουν μια απάντηση που να στηρίζεται σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα.

Μόλις πολύ πρόσφατα οι ειδικοί μελετώντας τη φυσιολογία της εγκυμοσύνης, άρχισαν σιγά σιγά να κατανοούν τους μηχανισμούς που ευθύνονται σε ένα μεγάλο βαθμό για το γεγονός, ότι οι γυναίκες σε γενικές γραμμές έχουν καλύτερη υγεία και ζούνε περισσότερα χρόνια από τους άνδρες.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπάρχει μια συνεχής ροή κυττάρων από την μητέρα στο έμβρυο δια μέσου του πλακούντα. Η ροή αυτή των κυττάρων όμως είναι αμφίδρομη. Κύτταρα δηλαδή του εμβρύου περνούν μέσω του πλακούντα από το έμβρυο στη μητέρα.

Βλ. επίσης: Παρουσία ανδρικού DNA και αρσενικών κυττάρων στον γυναικείο εγκέφαλο

γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες; Τι ρόλο παίζει η εγκυμοσύνη;
Εικόνα 1. Αμφίδρομη ροή μικροχιμαιρικών κυττάρων στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Στην αριστερή πλευρά της εικόνας, εμβρυικά κύτταρα (κόκκινοχρώμα) περνούν δια μέσου του πλακούντα και εγκαθίστανται στα διάφορα όργανα της μητέρας -εμβρυικός μικροχιμαιρισμός.

Στην δεξιά πλευρά, μητρικά κύτταρα (μπλε χρώμα) περνούν στον εμβρυικό οργανισμό -μητρικός μικροχιμαιρισμός

(bianchi DW, et al. Clinical Chemistry. 2021 67:2.351-362).

Το φαινόμενο του μικροχιμαιρισμού

Το φαινόμενο της ύπαρξης σε έναν οργανισμό κυττάρων που προέρχονται από έναν άλλο οργανισμό, καλείται μικροχιμαιρισμός (microchimerism). Στην προκειμένη περίπτωση τα εμβρυικά κύτταρα στον οργανισμό της μητέρας ή αντίθετα τα μητρικά κύτταρα στον οργανισμό του εμβρύου καλείται μικροχιμαιρισμός. Ενώ τα συγκεκριμένα κύτταρα μικροχιμαιρικά κύτταρα.

Ο μικροχιμαιρισμός προέρχεται από την ομηρική λέξη χίμαιρα και αναφέρεται σε ένα ζώο που περιέχει κύτταρα ή όργανα από δύο ή περισσότερα ζώα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη μυθολογία είναι ο κένταυρος (μισός άνθρωπος-μισός άλογο). Παραδείγματα μικροχιμαιρισμού είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων ακόμα και οι μεταγγίσεις αίματος.

γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες; Τι ρόλο παίζει η εγκυμοσύνη;Το φαινόμενο του μητρικού μικροχιμαιρισμού συνεχίζεται και μετά τη γέννηση, όπου κύτταρα περνούν από την μητέρα στο νεογνό ή το βρέφος που θηλάζει μέσω του μητρικού γάλακτος.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του μικροχιμαιρισμού τόσο του εμβρυικού όσο και του μητρικού είναι πεδίο εκτεταμένων ερευνών. Γνωρίζουμε πολύ λίγα ακόμη σχετικά με την σημασία της ύπαρξης εμβρυικών κυττάρων στον οργανισμό της μητέρας. Το ίδιο άγνωστη είναι και η σημασία της ύπαρξης μητρικών κυττάρων στον οργανισμό του εμβρύου.

Τα πρώτα όμως αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα μικροχιμαιρικά κύτταρα ζούνε πολλά χρόνια στον οργανισμό της μητέρας, αλλά και του παιδιού καθορίζοντας σε σημαντικό βαθμό την πορεία της υγείας και των δύο για όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες; Τι ρόλο παίζει η εγκυμοσύνη;

Τα μικροχιμαιρικά εμβρυικά κύτταρα που περνούν στη μητέρα ανήκουν σε όλα τα είδη κυττάρων του εμβρύου. Τα περισσότερα όμως από αυτά ανήκουν στα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος.

Πρωτεύοντα όμως ρόλο στη διαδικασία του μικροχιμερισμού τόσο στη μητέρα όσο και στο έμβρυο παίζουν τα βλαστοκύτταρα. Τα αρχέγονα αυτά κύτταρα μετά την είσοδο στον οργανισμό της μητέρας μεταναστεύουν στα διάφορα όργανα όπου δημιουργούν δεξαμενές κυττάρων.

Σε περίπτωση βλάβης ή τραυματισμού των ιστών της μητέρας ο μητρικός οργανισμός παράγει ερεθίσματα που στρατολογούν τα μικροχιμερικά εμβρυικά βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα αυτά μετακινούνται στην περιοχή της βλάβης όπου σε συνεργασία με τα κύτταρα της μητέρας αναλαμβάνουν δράση. Η κυριότερη λειτουργία των κυττάρων αυτών είναι η επιδιόρθωση και επούλωση των ιστών που υπέστησαν βλάβη.

Επιπλέον, μετά από κατάλληλα ερεθίσματα τα αρχέγονα αυτά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται σε όλα τα είδη κυττάρων του οργανισμού της μητέρας και να παράγουν μεγάλο αριθμό κυττάρων όπως νευρικά, καρδιακά ή και μυϊκά κύτταρα.

Με την βοήθεια λοιπόν των μικροχιμαιρικών κυτάρων ο μητρικός οργανισμός είναι σε θέση να αντικαθιστά τα κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβες στα συγκεκριμένα όργανα. Για παράδειγμα μικροχιμαιρικά εμβρυικά κύτταρα βρέθηκαν σε μεγάλη ποσότητα στην καισαρική τομή μετά από την επούλωση της τομής.

γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες; Τι ρόλο παίζει η εγκυμοσύνη;

Μεγάλη ποσότητα μικροχιμαιρικών κυττάρων παρατηρείται στο σώμα της μητέρας όταν υπάρχουν διαταραχές της εγκυμοσύνης όπως η αιμορραγία, η προεκλαμψία ή η αυτόματη αποβολή ακόμα και η προωρότητα.

Τα εμβρυικά μικροχιμαιρικά κύτταρα φαίνεται ό,τι δίνουν την ευκαιρία στη μητέρα να προσπεράσει τις δυσκολίες της εγκυμοσύνης. Επιπλέον η εγκυμοσύνη είναι μια μοναδική ευκαιρία για την νεαρή γυναίκα να εφοδιάζεται με αδιαφοροποίητα εμβρυικά κύτταρα που μπορούν όμως να εξελιχθούν και να ανανεώσουν τους ιστούς της μητέρας με αποτέλεσμα γενετική σταθερότητα και διατήρηση της καλής υγείας της μητέρας.

Συμπερασματικά, τα παραπάνω μας δείχνουν ότι η συνεχής φροντίδα που προσφέρει η μητέρα στην εγκυμοσύνη αλλά και σε όλη την υπόλοιπη ζωή της δεν είναι μονοσήμαντη. Το παιδί προσφέρει με την σειρά του στη μητέρα μέσω του μικροχιμερισμού την δυνατότητα για καλύτερη υγεία που μεταφράζεται και σε περισσότερα χρόνια ζωής της μητέρας.

Βιβλιογραφία

  1. O’Donoghue Κ . Fetal microchimerism and maternal health during and after pregnancy. Obstetric Medicine 2008; 1: 56–64.
  2. Jeanty S, Derderian C, and MacKenzie T C. Maternal-fetal cellular trafficking: clinical implications and consequences.Curr Opin Pediatr. 2014 June ; 26(3): 377–38
  3. Kakulas F (formerly Hassiotou). Breast milk: Α source of stem cells and protective cells for the infant. Infant 2015 Volume 11 ISSUE 6
  4. Bianchi D W, Khosrotehrani K, Sing S WMacKenzie TC, O’Donoghue Κ. Forever Connected: The Lifelong Biological Consequences of Fetomaternal and Maternofetal Microchimerism . Clin Chem 2021 Jan 30;67: 351-362
  5. Hall J G. The importance of the fetal origins of adult disease for genetics .Clin Genet 2007; 72: 67-73

Σχετικά άρθρα:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *