ΜΕΛΕΤΗ: Οδηγεί πράγματι ο θηλασμός σε εξυπνότερα παιδιά;

ΜΕΛΕΤΗ: Οδηγεί πράγματι ο θηλασμός σε εξυπνότερα παιδιά;

Σίτιση του βρέφους και παιδική γνωστική λειτουργία στις ηλικίες των 3 και 7 χρόνων

Επιστημονική μελέτη εξέτασε την παιδική νοημοσύνη, παιδιών που ως βρέφη είχαν σιτιστεί αποκλειστικά με μητρικό γάλα, με ζητούμενο το αν ο θηλασμός οδηγεί πράγματι σε εξυπνότερα παιδιά. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά!

Οι συγγραφείς ενέγραψαν έγκυες γυναίκες σε μία Προοπτική, Διαχρονική Μελέτη Κοόρτης γνωστή ως Project Viva, μεταξύ του Απριλίου 1999 και του Ιουλίου 2002. Η βρεφική σίτιση αξιολογήθηκε στους 6 και 12 μήνες για να προσδιορισθεί η έναρξη, διάρκεια και αποκλειστικότητα του θηλασμού.

Τα βρέφη κατηγοριοποιήθηκαν ως θηλάζοντα αποκλειστικά, αν δεν έχουν λάβει στερεά τροφή ή άλλα εκτός από το μητρικό γάλα υγρά.

Η παιδική νοημοσύνη αξιολογήθηκε στην ηλικία των 3 και 7 ετών, χρησιμοποιώντας μία σειρά κατάλληλων για την ηλικία γνωστικών τεστ: στην ηλικία των 3 το Peabody Picture Vocabulary test (PPVT-III), και το Wide Range Assessment of Visual Motor Abilities (WRAVMA). Στην ηλικία των 7 χρονών χρησιμοποιήθηκε το WRAVMA και το Kaufman Brief Intelligence Test- Second Edition (KBIT-IIΙ. Η ικανότητα μνήμης και μάθησης αξιολογήθηκε με το Wide Range Assessment of Memory and Learning (WRAML) στα παιδιά των 7 χρόνων.

Το προσωπικό της έρευνας που εκτελούσε τα τεστ νοημοσύνης δεν γνώριζε τον βρεφικό τρόπο σίτισης των παιδιών. Η βρεφική κατάσταση σίτισης αξιολογείται με τρεις τρόπους:

  1. Την διάρκεια οποιουδήποτε θηλασμού (σε μήνες),
  2. Την διάρκεια του αποκλειστικού θηλασμού (σε μήνες), και
  3. Την βρεφική κατάσταση σίτισης στους 6 μήνες.

Δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί από διάφορες μεταβλητές (δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές, και βιοϊατρικές), που μπορούν να έχουν δυνητικά επίπτωση πάνω στις γνωστικές ικανότητες .

Εφόσον το Δοκοσαεξανοϊκό οξύ (DHA) έχει αποδειχθεί ότι είναι ωφέλιμο για τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο και μπορεί να επηρεάσει γνωστικές δεξιότητες, οι συγγραφείς, αξιολόγησαν την λήψη ψαριού από τις θηλάζουσες μητέρες.

Η νοημοσύνη της μητέρας αξιολογείται χρησιμοποιώντας το PPVT-III (όταν το παιδί ήταν 3 χρονών) και το KBIT-II (όταν το παιδί ήταν 7 χρονών) Το επίπεδο πλουτισμού και συναισθηματικής στήριξης στο περιβάλλον του σπιτιού αξιολογείται με το Home Observation Measurement of the Environment-Short Form (HOME-SF).

Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει δεδομένα από ένα σύνολο 1312 οικογενειών του Project Viva, με 1224 οικογένειες να λαμβάνουν μέρος στα 3 χρόνια, και 1037 στα 7 χρόνια.

Υπήρξε μία σημαντική θετική σχέση μεταξύ της διάρκειας οποιουδήποτε μητρικού θηλασμού κατά το πρώτον χρόνο ζωής και επιλεγμένων γνωστικών λειτουργιών.

Στα μοντέλα που ήταν προσαρμοσμένα σε όλες τις μεταβλητές, κάθε επιπρόσθετος μήνας μητρικού θηλασμού κατά το πρώτο χρόνο ζωής σχετίζεται με αύξηση 0.21 μονάδων στο PPVT-III σκορ στην ηλικία 3, μία αύξηση 0.35 μονάδων στα KBIT-II λεκτικά σκορ στην ηλικία 7, και μία αύξηση 0.29 μονάδες στα KBIT-II μη λεκτικά σκορ στην ηλικία 7.

Έτσι, για ένα παιδί που θήλασε για 12 μήνες οι ερευνητές προβλέπουν μίαν αύξηση 4.2 μονάδων στην ηλικία των 7 των KBIT-II λεκτικών σκορ και 3.5 μονάδων των KBIT-II μη λεκτικών σκορ, σε σύγκριση με το παιδί που ποτέ δεν θήλασε. Αυτά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, δεδομένου ότι μία αύξηση της τάξης των 4.2 μονάδων στην ηλικία των 7 των KBIT-II λεκτικών σκορ αντιπροσωπεύει μία αύξηση σχεδόν του 1/3 της στάνταρ απόκλισης.

Τα αποτελέσματα της διάρκειας του αποκλειστικού θηλασμού (μέχρι 6 μηνών) είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά από εκείνα της διάρκειας οποιουδήποτε θηλασμού. Για κάθε μήνα αποκλειστικού θηλασμού οι συγγραφείς προβλέπουν στην ηλικία των 3 σημαντικές αυξήσεις των PPVT-III σκορ (0.50 μονάδες), των KBIT-II λεκτικών σκορ (0.80 μονάδες), και KBIT-II μη λεκτικών σκορ (0.58 μονάδες).

Οι συγγραφείς αξιολόγησαν επίσης την κατάσταση του θηλασμού στους 6 μήνες και τις γνωστικές λειτουργίες. Όταν εξετάζονταν τα τρίχρονα παιδιά, παρατήρησαν μία θετική τάση (P<.01) με PPVT-III σκορ και θηλασμό στους 6 μήνες. Βρέφη 6 μηνών που δεν θήλασαν ποτέ, που κάποτε θήλασαν και τώρα απογαλακτίστηκαν, και που είχαν μεικτή διατροφή, παρουσιάζουν PPVT-II σκορ σημαντικά χαμηλότερα (κατά 3.17, 2.26, και 2.27 μονάδες αντίστοιχα) από εκείνα τα παιδιά που θήλασαν αποκλειστικά για 6 μήνες. Η τάση ήταν επίσης σημαντική για την ηλικία των 7 KBIT-II μη λεκτικών σκορ στους 7χρονους.

Από την άλλη, για τις ηλικίες των 3 και 7, τα WRAVMA και WRAML σκορς δεν έδειξαν σημαντικές τάσεις συγκρινόμενα με τις κατηγορίες βρεφικής διατροφής. Αποτελέσματα της ανάλυσης που κατηγοριοποιεί τις γυναίκες ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης ψαριού, πρότεινε ότι μπορεί τα επίπεδα της οπτικο-κινητικής ικανότητας (WRAVMA ολικό σκορ) να είναι ψηλότερα στα τρίχρονα παιδιά που οι μητέρες τους κατανάλωσαν περισσότερο ψάρι (έναντι λιγότερου) αλλά η αλληλεπίδραση δεν ήταν σημαντική (P=.16). Η κατανάλωση ψαριού δεν φαίνεται να τροποποιεί το αποτέλεσμα του θηλασμού πάνω στα υπόλοιπα γνωστικά τεστ.

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι η μεγαλύτερη διάρκεια και αποκλειστικότητα του Μητρικού Θηλασμού σχετίζονται με καλύτερη Δεκτική Γλώσσα στην ηλικία των 3 χρόνων, και με ψηλότερο Λεκτικό και Μη-λεκτικό I.Q. στην ηλικία των 7.

Τα ατού αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγηση όχι μόνο της διάρκειας αλλά και της αποκλειστικότητας του μητρικού θηλασμού, η προσεκτική συλλογή των διαφόρων συμπαραγόντων (ιδιαίτερα το I.Q. της μητέρας και το περιβάλλον του σπιτιού) και η παρακολούθηση μέχρι την ηλικία των 7.

Τα δεδομένα αυτά δεν μπορεί να γενικευθούν σε όλους τους πληθυσμούς, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες ήταν γενικά καλά μορφωμένοι και είχαν σχετικά μακρές περιόδους αποκλειστικού ή οποιουδήποτε θηλασμού. Παρά αυτούς τους περιορισμούς, αυτή η εργασία προσθέτει ένα σημαντικό στοιχείο που υποστηρίζει μία σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ του θηλασμού και τις παιδικής γνωστικής λειτουργίας.

Σχόλιο Μάρως Σολωμού, Παιδιάτρου: 


Ποιο είναι πράγματι αυτό το τρανταχτό μήνυμα που θα γύρει την πλάστιγγα στην πλευρά του Αποκλειστικού Μητρικού Θηλασμού για 6 μήνες και συνέχιση του θηλασμού για ένα τουλάχιστον χρόνο (Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής) ή για 2 χρόνια (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας); Ποιός γονιός δεν θέλει μερικές μονάδες I.Q. παραπάνω για το παιδί του; 


Όταν ερευνητές (Bernard Weiss et al) μελετούσαν την μείωση της έκθεσης των παιδιών στον Μόλυβδο, την δεκαετία του 80, αναφέρουν τα εξής ως προς την κοινωνικό-οικονομική συσχέτιση του Δείκτη Νοημοσύνης: 


Πτώση 3 μονάδων IQ στο γενικό πληθυσμό: 


• 28% αύξηση των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο
• 25% αύξηση της φτώχειας
• 25% αύξηση των ανδρών που φυλακίζονται
• Πτώση του εισοδήματος από 5-11% κάθε χρόνο 


Ο Bernard Weiss (behavioral toxicologist at the university of Rochester) εξέτασε τον κοινωνικό αντίκτυπο μιας μικρής απώλειας ευφυΐας πάνω σε ένα υποθετικό πληθυσμό:


Σε μία καμπύλη κατανομής υποθετικού πληθυσμού όταν ο Μέσος όρος του IQ είναι 100 τότε έχουμε το 2,3% του πληθυσμού με IQ <70, το σκορ που συνήθως χρησιμοποιείται για να καθορίσει την πνευματική καθυστέρηση, και 2,3% του πληθυσμού με IQ >130, δηλαδή τα χαρισματικά άτομα. 


Σε ένα πληθυσμό 260 εκατομμυρίων, όπως αυτό των ΗΠΑ, 6 εκατομμύρια θα εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία. Αν τώρα μετακινηθεί ο μέσος όρος στο 95 βλέπουμε να αυξάνονται τα άτομα με πνευματική καθυστέρηση σε 9,4 εκατομμύρια, αύξηση 57%, ενώ τα χαρισματικά άτομα να μειώνονται σε 2,4 εκατομμύρια, μείωση 60%.


Τώρα μας παρουσιάζεται μία επιστημονικά δομημένη έρευνα και μας λέει ότι αν ένα παιδί θηλάσει αποκλειστικά για 6 μήνες και συνεχίσει να θηλάζει μέχρι και πέρα από τον πρώτο χρόνο ζωής θα αυξήσει το IQ σκορ του περίπου κατά 4,5 μονάδες. Αν το πλείστον το βρεφών θηλάζουν έτσι (όπως συμβαίνει στις Σκανδιναβικές χώρες) τότε το κοινωνικό-οικονομικό όφελος είναι τεράστιο.


Τι γίνεται όμως με την χώρα μας. Θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Μολύβδου που τον βγάλαμε από την βενζίνη 20 χρόνια μετά από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες; Και αυτό,γιατί μας ανάγκασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μήπως θα βλέπουμε τους έφηβους μας να κατατάσσονται τελευταίοι στα Μαθηματικά και στις Επιστήμες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ταυτόχρονα θα είναι πρωταθλητές στην Παχυσαρκία;
Δημοσίευση: 3/4/2017

Σχετικά άρθρα:

Όλες οι απόψεις και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κείμενα και στις απαντήσεις που δημοσιεύονται στο mitrikosthilasmos.com, ανήκουν στους συγγραφείς, δεν εκφράζουν απαραίτητα το mitrikosthilasmos.com, έχουν μόνο ενημερωτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπόδειξη ιατρικής αγωγής ή θεραπείας και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή του προσωπικού σας γιατρού. Το mitrikosthilasmos.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *