Μητρικός Θηλασμός και Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μητρικός Θηλασμός και Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Ο μητρικός θηλασμός είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα στην πορεία ενός παιδιού προς ένα υγιές μέλλον. Αλλά ως θεμέλιο για την υγεία και την ευημερία του παιδιού, ο μητρικός θηλασμός είναι επίσης ένα ζωτικό μέρος των παγκόσμιων αναπτυξιακών προσπαθειών για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς, ευημερούντος και βιώσιμου πλανήτη.

Το θέμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2016 «Μητρικός Θηλασμός: Κλειδί για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» προσφέρει την ευκαιρία να αναδειχθεί η στενή σχέση μεταξύ του μητρικού θηλασμού και της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ως πρώτο πρακτικό βήμα προς την προστασία της επιβίωσης και της υγείας των βρεφών και των μητέρων, ο μητρικός θηλασμός αποτελεί κεντρικό μέρος του παγκόσμιου σχεδίου δράσης και συνδέεται με 17 Στόχους της ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η UNICEF ως κορυφαίος συνήγορος για τα δικαιώματα, την υγεία και τη διατροφή των παιδιών, διαμορφώνει συνεργασίες ώστε να επιστήσει την προσοχή στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο μητρικός θηλασμός στις προσπάθειες για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων.

Για παράδειγμα:

 • Οι Στόχοι 1, 8 και 10 εστιάζουν στην εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση των ανισοτήτων. Ο μητρικός θηλασμός συνδέεται με την προσθήκη $302 δισεκατομμυρίων ετησίως σε επιπλέον έσοδα για την παγκόσμια οικονομία.
 • Οι Στόχοι 2 και 3 ασχολούνται με την πείνα, την υγεία και την ευεξία. Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί μια ζωτική πηγή διατροφής που μπορεί να σώσει τη ζωή των παιδιών και να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας των παιδιών και των μητέρων.
 • Ο Στόχος 4 είναι για την εκπαίδευση. Η σχέση μεταξύ του μητρικού θηλασμού και υψηλότερου δείκτη νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων μάθησης.
 • Ο Στόχος 5 επικεντρώνεται στην ισότητα των φύλων. Ο μητρικός θηλασμός συνδέεται με κρίσιμα ζητήματα ισότητας, συμπεριλαμβανομένων του χρονικού διαστήματος μεταξύ τοκετών, τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τα εργασιακά δικαιώματα.
 • Ο Στόχος 12 αφορά τη βιώσιμη κατανάλωση. Το μητρικό γάλα δεν απαιτεί βιομηχανία για την παραγωγή του, δημιουργείται και καταναλώνεται με ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα.

 

Κύρια Μηνύματα

 • Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη υιοθετήθηκαν για να παρακινήσουν δράσεις τα επόμενα 15 χρόνια για “τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία.” Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί κλειδί για την επίτευξη αυτών των στόχων.
 • Ο μητρικός θηλασμός μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη πολλών εκ των 17 Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των στόχων σχετικά με τη φτώχεια, την πείνα, την υγεία, την εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων και τη βιώσιμη κατανάλωση.
 • Η αύξηση των ποσοστών μητρικού θηλασμού συνδέεται με επιπλέον έσοδα $302 δισεκατομμυρίων ετησίως – σχεδόν το 0,5% του παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος.
 • Ο μητρικός θηλασμός είναι δυνητικά μια από τις κορυφαίες διατροφικές παρεμβάσεις για τη μείωση της κάτω των πέντε ετών θνησιμότητας.
 • Ο μητρικός θηλασμός συνδέεται με ζητήματα κρίσιμα ισότητας των φύλων καθώς και τα δικαιώματα στο χώρο εργασίας.
 • Το μητρικό γάλα δεν απαιτεί βιομηχανία για την παραγωγή του, δημιουργείται και καταναλώνεται με ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα, σε αντίθεση με τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος που χρειάζονται ενέργεια για την παραγωγή, διανομή και προετοιμασία τους.
 • Νερό, χαρτί, μέταλλο απαιτούνται για να συσκευάζονται τα υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος, ενώ το μητρικό γάλα είναι μια φυσική και ανανεώσιμη τροφή.
 • Ο μητρικός θηλασμός συνδέεται με καλύτερη διατροφή, υγεία και ευημερία για τα παιδιά και τις μητέρες.
 • Η αύξηση του αριθμού των παιδιών που θηλάζουν θα μπορούσε να σώσει τη ζωή σε περισσότερα από 800.000 παιδιά κάτω των 5 ετών σε όλο τον κόσμο.
 • Τα παιδιά που έχουν θηλάσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά μολυσματικών ασθενειών και θανάτου από τα παιδιά που έχουν θηλάσει για μικρότερο χρονικό διάστημα ή που δεν έχουν θηλάσει.
 • Μεγαλύτερες περίοδοι μητρικού θηλασμού συνδέονται με τη μείωση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στα παιδιά.
 • Ο μητρικός θηλασμός θα μπορούσε επίσης να αποτρέψει το θάνατο 20.000 γυναικών το χρόνο από καρκίνο του μαστού.
 • Ο μητρικός θηλασμός συνδέεται με μείωση του κινδύνου μιας γυναίκας από το διαβήτη και μπορεί να μειώσει τα ποσοστά του καρκίνου των ωοθηκών.
 • Ο μητρικός θηλασμός συνδέεται με το Στόχο 5 σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που εργάζονται που θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους την καλύτερη διατροφή στην αρχή της ζωής.
 • Μόνο το 31% σε σύνολο 159 χωρών έχουν σχετική εθνική νομοθεσία που συμμορφώνεται με τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την παροχή κατάλληλων συνθηκών υγιεινής για τις γυναίκες που θηλάζουν.
 • Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 40,6% των εργαζόμενων γυναικών έχουν νόμιμο δικαίωμα άδειας μητρότητας.
 • Η εργασία αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για το θηλασμό και συντελεί στην απόφαση των γυναικών να σταματήσουν το θηλασμό νωρίς.
 • Μια μελέτη για το μητρικό θηλασμό έδειξε ότι παρεμβάσεις όπως η άδεια μητρότητας, η υποστήριξη στο χώρο εργασίας και της εργασιακής κατάστασης των μητέρων οδήγησε σε 30% αύξηση των ποσοστών θηλασμού.
 • Ο μητρικός θηλασμός μπορεί να προσφέρει στις γυναίκες μεγαλύτερη αναπαραγωγική αυτονομία, διότι συνδέεται με την απόσταση μεταξύ των τοκετών.
 • Ο μητρικός θηλασμός συνδέεται με Στόχο 4 για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η μεγαλύτερη γνωστική ικανότητα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Ο μητρικός θηλασμός συνδέεται με την αύξηση του δείκτη νοημοσύνης κατά 3 έως 4 μονάδες.
 • Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία, συγκεκριμένο συστατικό του Στόχου 4.

 

Δημοσίευση: 7/11/2016
ΠΗΓΗ: unicef.gr
Όλες οι απόψεις και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κείμενα και στις απαντήσεις που δημοσιεύονται στο mitrikosthilasmos.com, ανήκουν στους συγγραφείς, δεν εκφράζουν απαραίτητα το mitrikosthilasmos.com, έχουν μόνο ενημερωτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπόδειξη ιατρικής αγωγής ή θεραπείας και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή του προσωπικού σας γιατρού. Το mitrikosthilasmos.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *