Τι χρειάζονται οι γυναίκες για επαρκή προστασία της μητρότητας

Τι χρειάζονται οι γυναίκες για επαρκή προστασία της μητρότητας

«Θηλασμός και εργασία – Ας το κάνουμε να πετύχει!»

 

Παρότι η άδεια μητρότητας μετ’ αποδοχών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι γυναίκες να θηλάσουν επιτυχώς, από μόνη της δεν είναι αρκετή.


Η έρευνα έχει δείξει ότι πέρα από την πρόβλεψη της άδειας μητρότητας μετ’ αποδοχών, οι γυναίκες χρειάζονται πληροφόρηση και υποστήριξη κατά την περίοδο πριν και μετά τον τοκετό, για να αντιμετωπίσουν ζητήματα σε προσωπικό, οικογενειακό και εργασιακό επίπεδο

Το εύρος του τι χρειάζονται οι γυναίκες για επαρκή προστασία μητρότητας συνοψίζεται στους γενικούς τομείς ΧΡΟΝΟΣ, ΧΩΡΟΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Πολλοί από αυτούς τους όρους, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων μητρότητας των γυναικών, αναγνωρίζονται σε μια σειρά από διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες και διακηρύξεις. Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Τις διάφορες Συνθήκες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, υπ’ αριθμόν 52, 103, 183 και τη Σύσταση υπ’ αριθμόν 191
 • Τη Σύμβαση Εξάλειψης Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), 1979
 • Τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (CRC), 1989
 • Τις Διακηρύξεις Innocenti 1990, 2005
 • Τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης, 2005
 • Την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Βρεφική και Παιδική Διατροφή, 2002.

Επίπεδο προστασίας μητρότητας παγκοσμίως

Η προστασία μητρότητας περιλαμβάνει τους επτά τομείς:

 1. πλαίσιο
 2. άδεια μητρότητας
 3. επιδόματα/χρηματικά οφέλη μητρότητας
 4. ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 5. προστασία της εργασίας και αποφυγή διακρίσεων
 6. διαλείμματα για θηλασμό και
 7. υποδομές για το θηλασμό

Σύμφωνα με τoν Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, το 2012 λιγότερο από το ένα τρίτο των χωρών κάλυπταν με την εθνική τους νομοθεσία δύο από τις επτά προβλέψεις της υπ’ αριθμόν 183 Σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Αυτές περιλαμβάνουν τη διάρκεια της άδειας μητρότητας τα χρηματικά επιδόματα και τους τρόπους καταβολής.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της άδειας, η πλειοψηφία των χωρών (85%) παρέχουν 12 εβδομάδες ή περισσότερο, σε συμφωνία με τις Συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας υπ’ αριθμόν 3 και 103, αλλά ΜΟΝΟ το 53% αυτών των χωρών παρέχει περισσότερες από 14 εβδομάδες όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμόν 183 Σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Λιγότερες από 20 χώρες παρέχουν τουλάχιστον 6 μήνες αμέσως μετά τον τοκετό, διάστημα που χρειάζεται για τον αποκλειστικό θηλασμό (δείτε τον χάρτη για συνολική εικόνα, παγκοσμίως).

Πού παρέχεται άδεια μετ’ αποδοχών σε μητέρες με βρέφη;

Τα νομοθετημένα διαλείμματα για θηλασμό

Τα νομοθετημένα διαλείμματα για θηλασμό συναντώνται περισσότερο, με 122 από τις 182 χώρες να έχουν τέτοια πρόβλεψη, αλλά λιγότερες χώρες παρέχουν διαλείμματα μετ’ αποδοχών (114 από τις 182).

Ακόμα και το να λάβει μια μητέρα τα νόμιμα διαλείμματα είναι δύσκολο και εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, το περιβάλλον εργασίας και τη στάση των εργαζομένων.

Παγκοσμίως, αυτή η πρόβλεψη έχει προχωρήσει πολύ δειλά από το 1995 με μόνο 15 επιπλέον χώρες να εγγυώνται την παροχή των διαλειμμάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *