Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2015 (1-7 Νοεμβρίου)

Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2015 (1-7 Νοεμβρίου)

Θηλασμός και Εργασία:
Ας το κάνουμε να πετύχει!

Η Παγκόσμια Συμμαχία για την Προώθηση του Μητρικού Θηλασμού (WABA*) γιορτάζει την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2015 (1-7 Αυγούστου Παγκοσμίως και 1-7 Νοεμβρίου στην Ελλάδα) απευθύνοντας κάλεσμα για μία παγκόσμια συντονισμένη δράση με σκοπό την υποστήριξη των γυναικών που συνδυάζουν τον θηλασμό με την εργασία, σύμφωνα με το σύνθημα της ΠΕΘ2015 «Θηλασμός και Εργασία: Ας το κάνουμε να πετύχει!». 

Γιορτάστε μαζί μας!

Το mitrikosthilasmos.com στο πλαίσιο των δράσεών του για τον εορτασμό της 23ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού στις 25 Οκτωβρίου διοργάνωσε την 7η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού, ενώ στις 7 Νοεμβρίου διοργανώνει ένα διπλό, δωρεάν σεμινάριο με θέματα “Το νομικό πλαίσιο για την εργαζόμενη θηλάζουσα (στην Ελλάδα)” και “Ας μιλήσουμε για το θηλασμό. Όλα όσα θέλει να μάθει και πρέπει να ξέρει η νέα μαμά” το οποίο απευθύνεται σε εγκύους και θηλάζουσες μητέρες. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής ΕΔΩ

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού γιορτάζεται κάθε χρόνο

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού γιορτάζεται κάθε χρόνο 1-7 Αυγούστου σε περισσότερες από 176 χώρες (Σ.τ.Μ. Στην Ελλάδα η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού γιορτάζεται κάθε χρόνο 1-7 Νοεμβρίου).

Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Συμμαχία για την Προώθηση του Μητρικού Θηλασμού (WABA) επιλέγει το θέμα της ΠΕΘ μετά από συνεννόηση με τους εταίρους της, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με το επιλεγμένο θέμα και το κάλεσμα της παγκόσμιας κοινότητας για δράση. Η ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού παρέχει πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες αλλά και σε σχέση με τα θέματα προηγούμενων ετών.

Το φετινό θέμα «Θηλασμός και Εργασία, Ας το Κάνουμε Να Πετύχει!» αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις για να συνδυάσουν την παραγωγική με την αναπαραγωγική εργασία. Η υποστήριξη αυτού του δικαιώματος όλων των γυναικών απαιτεί διαφορετικές στρατηγικές, τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων καθώς και την προώθηση κοινών προγραμμάτων.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι μετά το 2015 ο θηλασμός συμπεριλαμβάνεται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα, μέσω της υιοθέτησης των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs/ΣΑΑ). Ο Jay Sharma, Γενικός Διευθυντής της WABA δηλώνει ότι «Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι κρίσιμη στην αειφόρο ανάπτυξη και οι ΣΑΑ θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν «δείκτη στόχου αποκλειστικού θηλασμού» προκειμένου να εντάξουν τον θηλασμό με ισχυρό τρόπο στον χώρο της παγκόσμιας υγείας και διατροφής και ο θηλασμός να λειτουργεί ως αντιπροσωπευτικός δείκτης για την παρακολούθηση του επιπέδου της προστασίας της μητρότητας σε εθνικό επίπεδο.»

Η WABA ζητά:

  • συντονισμένη παγκόσμια δράση για να υποστηρίξει τις γυναίκες να συνδυάσουν τον θηλασμό και την εργασία, είτε είναι στον επίσημο οργανωμένο τομέα, στον τομέα της αδήλωτης («μαύρης») εργασίας, της ανασφάλιστης εργασίας ή της εργασίας στο σπίτι
  • επικύρωση και εφαρμογή από τις κυβερνήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών για την προστασία της μητρότητας, σύμφωνα με Σύμβαση για την Προστασία Μητρότητας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) 
  • προσθήκη των δεικτών στόχου θηλασμού στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs/ΣΑΑ) 

Η WABA προσβλέπει στη συνεργασία με άλλους φορείς που γιορτάζουν σε όλο τον κόσμο για την επίτευξη των φετινών στόχων με σκοπό η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2015 να έχει μεγάλη απήχηση. Έως σήμερα, έχει λάβει 131 δηλώσεις εκδήλωσης από 30 χώρες.

Στόχοι της ΠΕΘ 2015

  1. Να κινητοποιηθεί υποστήριξη από όλους τους τομείς και σε διάφορα επίπεδα, ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες, όπου κι αν βρίσκονται, να εργαστούν και να θηλάσουν.
  2. Να προωθηθούν δράσεις από τους εργοδότες για να γίνουν φιλικοί προς την οικογένεια, τους γονείς, τα μωρά και προς τη μητέρα ώστε να διευκολύνουν ενεργά και να υποστηρίξουν τις εργαζόμενες γυναίκες να συνεχίσουν το θηλασμό.
  3. Να ενημερωθεί το κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας της μητρότητας παγκοσμίως και να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και την εφαρμογής της.
  4. Να ενισχυθούν, διευκολυνθούν και προβληθούν πρακτικές οι οποίες βοηθούν τις γυναίκες, που εργάζονται σε αδήλωτη («μαύρη») εργασία, να θηλάσουν.
  5. Να υπάρξει συνεργασία με καίριες ομάδες, π.χ. με σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικά όργανα, ομάδες γυναικών και ομάδες νέων, για την προστασία, στο χώρο εργασίας, των δικαιωμάτων των γυναικών σε σχέση με το θηλασμό.
Είτε μία γυναίκα εργάζεται επίσημα είτε σε ανασφάλιστη ή «μαύρη» εργασία είτε στο σπίτι της, χρειάζεται να νιώθει πως έχει τη δύναμη να διεκδικήσει το δικαίωμα της ίδιας και του μωρού της στον θηλασμό.

Μέσα από την εκστρατεία της WABA το 1993 για τη Δημιουργία Χώρων Εργασίας Φιλικών προς τη Μητέρα έχουν επιτευχθεί πολλά. Με την υιοθέτηση της αναθεωρημένης Σύμβασης (με αριθμό 183) του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) και της Σύστασης (με αριθμό 191) για την Προστασία της Μητρότητας το 2000, κατοχυρώθηκαν μεγαλύτερα δικαιώματα για τη μητρότητα και αναπτύχθηκαν περισσότερες εθνικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της νομοθεσίας και των πρακτικών. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στον στόχο.

Η Διακήρυξη Innocenti (1990) όρισε τέσσερις στόχους για την προστασία, προώθηση και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού. Εικοσιπέντε χρόνια μετά υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τέταρτο στόχο με τον οποίο καλούνται οι κυβερνήσεις να «…θεσπίσουν καινοτόμα νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων γυναικών σε σχέση με τον θηλασμό και να διασφαλίσουν τα μέσα για την εφαρμογή της».

Το έτος 2019 σηματοδοτεί τόσο την 100η επέτειο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) όσο και την εκατονταετηρίδα των international labour standards on maternity protection (Διεθνών Κριτηρίων για την Εργασία με σκοπό την Προστασία της Μητρότητας).

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) Guy Ryder έχει επισημάνει τη δυσκολία που συναντάται στον τομέα της προστασίας της μητρότητας και των εργασιακών πρακτικών για την οικογένεια, λέγοντας ότι : «…παρά την κάποια πρόοδο, περισσότερες από 800 εκατομμύρια γυναίκες εργαζόμενες σε όλο τον κόσμο, δηλαδή το 41%, δεν απολαμβάνουν ακόμα επαρκή προστασία της μητρότητας. Επίσης τα ποσοστά των ανδρών που λαμβάνουν γονεϊκή άδεια είναι χαμηλά. Δεν θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε πολιτικές προστασίας της μητρότητας και της εργαζόμενης οικογένειας που να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους και να υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων;»

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού σηματοδοτεί την αρχή μιας πιο προσεκτικής εξέτασης και μιας ευρύτερης συζήτησης ακριβώς σχετικά με αυτό το θέμα.

Θηλασμός και Εργασία – Εξαρτάται από όλους εμάς να το κάνουμε να πετύχει!


    *Η Παγκόσμια Συμμαχία για την Προώθηση του Μητρικού Θηλασμού (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ιδιωτών και οργανισμών που ενδιαφέρονται για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού σε όλο τον κόσμο. Βασίζεται στη Διακήρυξη Innocenti, στους Δέκα Κρίκους για την Ανατροφή του Μέλλοντος (Ten Links for Nurturing the Future) και στη Στρατηγική για τη Βρεφική και την Παιδική Διατροφή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO). Η WABA συμβουλεύει τη UNICEF και ως μη-κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) αποτελεί ειδικό σύμβουλο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (Economic and Social Council of the United Nations – ECOSOC).
Δημοσίευση: 01/11/2015
ΠΗΓΗ: worldbreastfeedingweek.org

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *