Κατοχύρωση του δικαιώματος θηλασμού σε πτήσεις

Κατοχύρωση του δικαιώματος θηλασμού σε πτήσεις

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού της Κύπρου, Λήδα Κουρσουμπά, καλεί τις αεροπορικές εταιρείες όπως υιοθετήσουν, το συντομότερο, πολιτικές που να διασφαλίζουν το πρωτογενές δικαίωμα του παιδιού στο μητρικό θηλασμό κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Επίτροπος θεωρεί επιβεβλημένο όπως, τουλάχιστον, υιοθετήσουν πρακτικές/διαδικασίες ενημέρωσης των επηρεαζόμενων γονέων-επιβατών σχετικά με τη μη ύπαρξη τέτοιας πολιτικής αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Η Επίτροπος κατέληξε στις συστάσεις μετά από διερεύνηση παραπόνου που δέχτηκε, αναφορικά με μη κατοχύρωση του δικαιώματος θηλασμού σε βρέφη κατά τη διάρκεια πτήσης.

Η κ. Κουρσουμπά, σημειώνοντας ότι ο θηλασμός συνιστά πρωτογενές δικαίωμα του παιδιού που περιέχεται στις πρόνοιες του Άρθρου 24 (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο, κατ΄ επέκταση, μπορεί να θεωρηθεί ως δευτερογενές δικαίωμα του γονέα, συστήνει ότι, ενόψει του ότι ο θηλασμός κατά τη διάρκεια της πτήσης συνιστά ειδικές συνθήκες, η προσυνεννόηση και η συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών είναι επιβεβλημένη, για σκοπούς διασφάλισης του συμφέροντος του παιδιού.

Με το δεδομένο αυτό, η Επίτροπος συστήνει στους επηρεαζόμενους γονείς όπως, κατά την κράτηση των θέσεων, ζητούν, καταρχάς, λεπτομερή ενημέρωση όσον αφορά την πολιτική και τις δεσμεύσεις της αεροπορικής εταιρείας της επιλογής τους, σχετικά με το θέμα του θηλασμού κατά την πτήση.
Επιπρόσθετα, να γνωστοποιούν στην αεροπορική εταιρεία την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν με βρέφος, το οποίο πιθανόν να θηλάσει κατά τη διάρκεια της πτήσης, και να ενημερώνουν την εταιρεία για πιθανές ανάγκες που δυνατό να προκύψουν σχετικά με το θηλασμό κατά την πτήση.

Όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, η Επίτροπος θεωρεί ότι, από τη στιγμή που οι γονείς δηλώνουν, κατά την κράτηση των θέσεων, ότι θα ταξιδέψουν με βρέφος, δημιουργείται στην εταιρεία η υποχρέωση για ενημέρωση των γονέων για την ύπαρξη ή όχι οποιασδήποτε πολιτικής σχετικά με το θηλασμό κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Στην περίπτωση που υφίσταται μια τέτοια πολιτική, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους γονείς οι οποιεσδήποτε σχετικές διευκολύνσεις παρέχονται εκ μέρους της εταιρείας. Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με τον θηλασμό κατά την πτήση, οφείλει να ενημερώσει τους γονείς, ώστε να αποφασίσουν οι ίδιοι για τις επιλογές που θα εξυπηρετούν, όπως αυτοί κρίνουν καλύτερα, το συμφέρον του παιδιού τους.

Η Επίτροπος επισημαίνει ότι η μη παρεμπόδιση του θηλασμού κατά την πτήση ή/και η καταφυγή σε αυτοσχέδιες λύσεις, οι οποίες να επαφίενται στην καλή θέληση άλλων επιβατών, όταν οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται προ τετελεσμένων, δεν μπορεί να θεωρηθεί με κανένα τρόπο ως πολιτική επί του θέματος.

Εσείς αντιμετωπίσατε ποτέ πρόβλημα με τον θηλασμό σας κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδίου;

Δημοσίευση 17/8/2013, Πηγή: ikypros

Διαβάστε επίσης:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *