Θηλασμός: Πίνακας Δράσεων για τα Δέκα Βήματα

Θηλασμός: Πίνακας Δράσεων για τα Δέκα Βήματα

Τα Δέκα Βήματα για το Μητρικό Θηλασμό 
Το θέμα της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2010, που προωθείται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), την Παγκόσμια Συμμαχία για την Προώθηση του Μητρικού Θηλασμού (WABA) και τη UNICEF είναι «Μητρικός Θηλασμός: Μόνο Δέκα Βήματα – Ο φιλικός προς τα μωρά τρόπος».

Παρακάτω παρουσιάζονται τα «Δέκα Βήματα» πλαισιωμένα από ιδέες για δράσεις στο Σύστημα Υγείας, την κοινότητα, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Εξετάστε κάθε Βήμα και σκεφθείτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς ή ο φορέας σας – ξεκινώντας από την Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού και συνεχίζοντας όλη τη χρονιά.ΒΗΜΑ 1ο
Ύπαρξη γραπτής πολιτικής για το θηλασμό και τακτική ενημέρωση του προσωπικού υγείας.

ΓΕΝΙΚΑ
Η εφαρμογή των «Δέκα Βημάτων» προϋποθέτει την ύπαρξη στις μονάδες υγείας κάθε μορφής, γραπτών οδηγιών προσβάσιμων σε όλους, στις οποίες θα καθίσταται σαφές πως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεσμεύεται για την υλοποίησή τους.

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Επισκεφθείτε μαιευτήρια, κέντρα υγείας και εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν οι μέθοδοι που εφαρμόζονται, ακολουθούν τα «Δέκα Βήματα».
Ελέγξτε εάν οι επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας εφαρμόζουν ορθές μεθόδους και εξηγήστε τους ότι τα «Δέκα Βήματα» αποτελούν μία “καλή πρακτική”. Ενημερώστε τους για τα Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη και ιδιαίτερα για την εφαρμογή των «Δέκα Βημάτων».

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Συναντήστε εξέχουσες τοπικές προσωπικότητες και συζητήστε τρόπους προώθησης μεθόδων φιλικών προς τα βρέφη στα τοπικά μαιευτήρια.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Καλέστε τις κυβερνήσεις να εκδώσουν διατάξεις για την ενσωμάτωση των «Δέκα Βημάτων» ως πρότυπο λειτουργίας, καθημερινής πρακτικής και αξιολόγησης της ποιότητας των μαιευτηρίων. Υποστηρίξτε την πιστοποίηση της φιλικής αντιμετώπισης προς τα βρέφη, ως τμήμα της πιστοποίησης της ποιότητας νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων.

ΒΗΜΑ 2ο
Εκπαίδευση όλου του προσωπικού υγείας στις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

ΓΕΝΙΚΑ
Η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ενσωματώνει τα «Δέκα Βήματα», τις συμβουλές για το μητρικό θηλασμό και τον Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος. Εξετάστε το ενδεχόμενο διοργάνωσης τακτικών ενημερωτικών συνεδριάσεων σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Στηρίξτε την κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε τα προγράμματα σπουδών και η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση να περιλαμβάνουν τα «Δέκα Βήματα».
Βεβαιωθείτε πως οι εκπαιδευτές γνωρίζουν το σχετικό πληροφοριακό υλικό, καθώς και τις αντίστοιχες ιστοσελίδες:
1. της Π.Ο.Υ., (κεφάλαιο για την σίτιση βρεφών και νηπίων),
2. της Π.Ο.Υ./UNICEF για την προώθηση του μητρικού θηλασμού και τη στήριξη των «Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων».
3. της Π.Ο.Υ./UNICEF για την κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης.
4. της Π.Ο.Υ./UNICEF για τη βρεφική και νηπιακή Διατροφή.

Δείτε σχετικές πηγές: http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241594950/en/index.html 

UNICEF/Π.Ο.Υ: Το αναθεωρημένο, ενημερωμένο και διευρυμένο για ολοκληρωμένη περίθαλψη κείμενο για τα Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη (BFHI), συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης του έτους 2009 (αρχείο pdf 421Kb, 80σελίδων – στην Αγγλική γλώσσα). WABA,
και BFHI, (http://www.waba.org.my/news/bfhi.htm)

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Στηρίξτε την κατάρτιση μελών της τοπικής κοινότητας και εργαζόμενων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, για την υποστήριξη του θηλασμού.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ενημερώστε τους πολιτικούς αρχηγούς σχετικά με την σημασία των «Δέκα Βημάτων» στην εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

ΒΗΜΑ 3ο
Πληροφόρηση όλων των εγκύων για τα οφέλη και το χειρισμό του θηλασμού.

ΓΕΝΙΚΑ
Μέχρι τη στιγμή που θα γεννηθεί ένα μωρό, η νέα μητέρα πρέπει να αισθάνεται άνετα με το μητρικό θηλασμό, να καταλαβαίνει τα οφέλη και να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει.

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Στηρίξτε την παροχή πληροφόρησης για το θηλασμό, καθώς και τις ευκαιρίες να γίνεται διάλογος και συζητήσεις επί του θέματος, που θα αφορούν όλες τις γυναίκες ατομικά και σε ομάδες, ως μέρος της προγεννητικής φροντίδας.
Μιλήστε στις γυναίκες για τη φροντίδα που δικαιούνται να λάβουν και μάθετε εάν έχουν ενημερωθεί για τα πλεονεκτήματα του θηλασμού και τους κινδύνους της διατροφής με υποκατάστατα μητρικού γάλακτος.
Ενημερώστε τες για το πώς θα βοηθηθούν κατά τον τοκετό, πώς θα κρατήσουν το μωρό τους και πως θα καταλαβαίνουν ότι το μωρό τους έχει χορτάσει από το γάλα τους.
Σιγουρευτείτε ότι έχουν τις σχετικές και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με τα θέματα αυτά.

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Οργανώστε δράσεις προώθησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία του μητρικού θηλασμού, καθώς και της στήριξης που χρειάζονται οι νέες μητέρες.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Εργαστείτε αποτελεσματικά ώστε ο μητρικός θηλασμός να καταστεί αποδεκτή πρακτική σε όλους τους τομείς, βάσει των υφιστάμενων αποδείξεων για τους κινδύνους της διατροφής με υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος.
Παράλληλα, να καταστήσετε σαφές ότι οι γυναίκες χρειάζονται ενεργό στήριξη από τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και την κοινότητα, προκειμένου να διευκολύνονται για να θηλάζουν τα παιδιά τους.

ΒΗΜΑ 4ο
Παροχή βοήθειας προς τις μητέρες για να ξεκινήσουν το θηλασμό μισή ώρα μετά τη γέννηση.

ΓΕΝΙΚΑ
Το Βήμα αυτό αφορά όλα τα υγιή βρέφη: Η επαφή του μωρού «δέρμα με δέρμα» με τη μητέρα του, αμέσως μετά τον τοκετό και για τουλάχιστον μια ώρα ή όσο χρόνο χρειαστεί μέχρι να θηλάσει το μωρό, είναι πολύ σημαντική.

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Στηρίξτε την εκπαίδευση των μαιών, προκειμένου να παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη στις μητέρες για την «δέρμα με δέρμα» επαφή αμέσως μετά τον τοκετό, επιτρέποντας έτσι στο μωρό να βάλει τη θηλή στο στόμα του όταν είναι έτοιμο.

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Εργαστείτε προκειμένου να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε την κοινότητα για τη σημασία της έγκαιρης έναρξης του μητρικού θηλασμού. Προβάλλετε το video breastfeeding crawl για να γίνει σαφές το πώς αντιδρούν τα νεογνά.

Δείτε σχετικές πηγές

UNICEF/Π.Ο.Υ/UNFPA: Η αντίστροφη μέτρηση για την έκθεση προόδου της δεκαετίας 2010-2015: Παρακολουθώντας την πρόοδο αναφορικά με την μητρική τη βρεφική και την παιδική θνησιμότητα, Γενεύη, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2010 (http://breastcrawl.org/10steps.htm)

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ενημερώστε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σχετικά με τις νέες έρευνες που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος Βήματος και των άλλων «Δέκα Βημάτων» και ζητήστε τους να στηρίξουν την πρακτική αυτή.

ΒΗΜΑ 5ο
Επίδειξη στις μητέρες για το πώς να θηλάζουν και πώς να διατηρηθεί η διατροφή των βρεφών με μητρικό γάλα ακόμη κι αν θα έπρεπε να αποχωρισθούν τη μητέρα τους.

ΓΕΝΙΚΑ
Η παροχή βοήθειας στις μητέρες προκειμένου να θηλάσουν αποτελεσματικά και με σωστή τεχνική, αποτελεί σημαντικό βήμα.
Στην περίπτωση που τα βρέφη αποχωρίζονται από τις μητέρες τους, ή δεν μπορούν να θηλάσουν, οι λεχώνες πρέπει να βγάλουν το γάλα τους. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό οφείλει να ξέρει τι να κάνει ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τις μητέρες ως προς αυτό.

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωρίστε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των μαιευτηρίων, καθώς και των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας της περιοχής σας. Εκφράστε την εκτίμησή σας για το έργο τους και σιγουρευτείτε ότι είναι ενήμεροι για καθετί νέο στον τομέα τους.
Ενθαρρύνετέ τους να καθοδηγούν όλες τις μητέρες, ως προς τη σωστή τοποθέτηση του παιδιού στο στήθος τους.
Έτσι αποφεύγονται προβλήματα όπως οι τραυματισμένες θηλές ή η ανεπάρκεια γάλακτος.
Επίσης, οι μητέρες θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να αδειάζουν το στήθος τους με τα χέρια τους, να διατηρούν τα αποθέματά τους σε γάλα και να βεβαιώνονται ότι τα μωρά τους θα διατρέφονται με μητρικό γάλα, σε περίπτωση που θα τα αποχωριστούν.
Σε γενικές γραμμές δεν κρίνεται αναγκαία η χρήση θηλάστρου.

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι μητέρες μαθαίνουν τις τεχνικές του θηλασμού και της εξαγωγής του γάλακτος με το χέρι, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεπερνούν συνηθισμένες δυσκολίες.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Συνηγορήστε υπέρ της εξειδικευμένης βοήθειας θηλασμού σε όλες τις μητέρες, ως μέρος της καθημερινής πρακτικής των μαιευτηρίων και των μονάδων φροντίδας βρεφών, καθώς και υπέρ της εκπαίδευσης όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που ασχολείται με τις μητέρες και τα βρέφη, ώστε να μπορεί να παρέχει αποτελεσματική βοήθεια.

ΒΗΜΑ 6ο
Να μη δίνεται στα νεογέννητα καμιά άλλη τροφή ή υγρό παρά μόνο μητρικό γάλα, εκτός κι αν επιβάλλεται να γίνει διαφορετικά για ιατρικούς λόγους.

ΓΕΝΙΚΑ
Δεν είναι λίγοι οι γονείς και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, που θεωρούν ότι τα νεογνά χρειάζονται διατροφικά συμπληρώματα και άλλα υγρά προτού «κατέβει» το μητρικό γάλα. Αυτή η τακτική, ωστόσο, είναι δυνατόν να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για το μητρικό θηλασμό.
Τα βρεφικά γάλατα, καθώς και οι διαφημίσεις των ειδών μητρότητας, μπορεί να παραπλανήσουν τον κόσμο πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα.

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Σιγουρευτείτε ότι οι μητέρες λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια στη διαδικασία της γαλουχίας, ώστε να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια και προσφέρουν στα μωρά τους άλλου τύπου υγρά.
Βεβαιωθείτε πως και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι σε θέση να κατανοήσει, ότι τα διατροφικά συμπληρώματα σπανίως κρίνονται απαραίτητα. Το «πρωτόγαλα», το γάλα των πρώτων ωρών και ημερών, ακόμα και σε μικρή ποσότητα, αποτελεί μοναδική, υψίστης βιολογικής αξίας διατροφική πηγή για το μωρό.
Πληροφορήστε το κοινό για τις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η λήψη διατροφικών συμπληρωμάτων, ώστε να περιορίζεται η αλόγιστη και άσκοπη χορήγησή τους στα μωρά.

Δείτε σχετικές πηγές

UNICEF/Π.Ο.Υ: Αποδεκτοί Ιατρικοί Λόγοι για τη Χρήση Υποκατάστατων του Μητρικού Γάλακτος (http://www.unicef.org/nutrition/index 24806.html) και
(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241594950/en/index.html)

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Συνεργαστείτε με την κοινότητά σας προκειμένου το κοινό να κατανοήσει τη θρεπτική αξία του γάλακτος των πρώτων ημερών, για την υγεία και την περαιτέρω απρόσκοπτη ανάπτυξη του νεογνού.
Τονίστε επίσης τη σημασία του αδιάλειπτου και αποκλειστικού θηλασμού κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του μωρού.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ταχθείτε υπέρ της ανανέωσης των κυβερνητικών προσπαθειών, να ενσωματώσουν στο Εθνικό Δίκαιο όλες τις προβλέψεις του Κώδικα και τα συναφή ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Υ., να τα εφαρμόζουν και να εποπτεύουν την εφαρμογή τους.

ΒΗΜΑ 7ο
Διευκόλυνση της πρακτικής “rooming in”, δηλαδή να επιτρέπεται να παραμένει η μητέρα μαζί με το μωρό της 24 ώρες την ημέρα.

ΓΕΝΙΚΑ
Σε πολλά Νοσοκομεία τα νεογνά, μετά τη γέννησή τους, φυλάσσονται σε ειδικούς βρεφικούς θαλάμους. Έχει όμως αποδειχθεί, ότι η παραμονή του βρέφους στο πλευρό της μητέρας του, ενδυναμώνει τη μεταξύ τους σχέση και θέτει τις βάσεις για τον αποτελεσματικό θηλασμό.

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Επισκεφτείτε μαιευτικές εγκαταστάσεις και συζητήστε το πόσο σπουδαίο είναι οι μητέρες να φυλάσσουν τα μωρά τους στο πλάι τους, όλο το εικοσιτετράωρο, αμέσως μετά την αρχική τους επαφή.
Το μωρό μπορεί να μοιράζεται το κρεβάτι της μητέρας του ή να παραμένει στο δικό του δίπλα της, ώστε να μπορεί να το παρακολουθεί χωρίς επιπλέον κούραση. Το καλαθάκι του μωρού πρέπει να είναι τοποθετημένο δίπλα στη μητέρα του.

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Μείνετε πιστοί στις παραδόσεις και στις καθιερωμένες ηθικές αντιλήψεις, που επικροτούν τον ισχυρό δεσμό μητέρας-παιδιού από την πρώιμη και τρυφερή βρεφική ηλικία.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Συνηγορήστε υπέρ της συστέγασης μητέρας-παιδιού στο ίδιο δωμάτιο μετά τον τοκετό, μέσα στις νοσοκομειακές μονάδες.
Επιδοκιμάστε τη χορήγηση αξιοπρεπών επιδομάτων μητρότητας, που θα ενθαρρύνουν την παρατεταμένη παραμονή της μητέρας στο σπίτι, ώστε να μπορεί να θηλάζει απρόσκοπτα και θα αποτρέπουν την εσπευσμένη επιστροφή της στην παραγωγική διαδικασία.
Απευθυνθείτε σε παγκόσμιους οργανισμούς. Ζητήστε τους να υποστηρίξουν το δικαίωμα στην άδεια μητρότητας, όπως έχει διατυπωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, καθώς και να περιφρουρήσουν οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη αναφορικά με τη γαλουχία.

ΒΗΜΑ 8ο
Ενθάρρυνση του θηλασμού όταν το μωρό το αποζητά.

ΓΕΝΙΚΑ
Τα μωρά θα πρέπει να τρέφονται σύμφωνα με τις ανάγκες τους και όχι σύμφωνα τον κανονισμό των μαιευτηρίων ή ακόμα και τις επιθυμίες της μητέρας.
Η κατανόηση των αναγκών του βρέφους βελτιώνει και την ποιότητα του θηλασμού και τη σχέση του με τη μητέρα του.

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Ενθαρρύνετε τα μαιευτήρια να υποστηρίζουν το θηλασμό του βρέφους κατά βούληση και όχι βάσει προγράμματος. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει τις ενδείξεις πείνας των βρεφών και να τις μαθαίνει στις οικογένειες. Ένα μωρό που ανοίγει το στόμα του, πιπιλάει τα χέρια του και λυγίζει ώμους και πόδια σημαίνει ότι πεινάει.
Το κλάμα φανερώνει άγχος και στεναχώρια και αποτελεί όψιμη ένδειξη πείνας.
Ένα μωρό είναι χορτασμένο όταν αποστρέφει το πρόσωπό του, κλείνει το στόμα του και σταματάει να θηλάζει.
Ο θηλασμός με βάση τις ενδείξεις πείνας ενθαρρύνει την κατάλληλη πρόσληψη τροφής και την ανάπτυξη του βρέφους.

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Υποδείξτε στους γονείς τα μηνύματα που στέλνουν τα βρέφη τους, όταν πρόκειται για την παροχή τροφής και υπογραμμίστε τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισής τους σε αυτά.
Οφείλουν να δίνουν τροφή στο μωρό όταν πεινάει και να μην περιμένουν να αρχίσει το κλάμα.
Από την άλλη, δεν θα πρέπει να ταΐζουν το παιδί παραπάνω από το κανονικό, γιατί ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της παχυσαρκίας.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Υπερασπιστείτε με τις κυβερνητικές Αρχές την καθιέρωση του ελεύθερου θηλασμού σε όλες τις μαιευτικές μονάδες.
Χρήσιμο επίσης θα ήταν οι φορείς αναπτυξιακών προγραμμάτων που ασχολούνται με τη σύσταση διατροφικών προγραμμάτων, να ενημερώνουν μέσα από αυτά για τα μηνύματα πείνας των βρεφών και να τονίζουν την ανάγκη άμεσης ικανοποίησής τους.

ΒΗΜΑ 9ο
Όχι πιπίλες ή άλλα αντικείμενα για το στόμα όταν το μωρό θηλάζει.

ΓΕΝΙΚΑ
Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων, η ανάγκη των βρεφών για πιπίλισμα θα πρέπει να ικανοποιείται αποκλειστικά μέσω του στήθους. Η χρήση θηλάστρου ή πιπίλας μπορεί να παρεμποδίσει το θηλασμό καθώς και τη ρύθμιση της παραγωγής γάλακτος σύμφωνα με τις ανάγκες του μωρού.

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συμβουλέψτε το προσωπικό των μαιευτηρίων να μην επιτρέπουν τη χρήση θηλάστρων και πιπίλων, εκτός και αν ιατρικά ενδείκνυνται για την ανακούφιση του μωρού όταν η μητέρα δεν είναι διαθέσιμη.
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προσοχή, ώστε αυτή η τακτική να μην επεκταθεί και στα υπόλοιπα βρέφη.
Διδάξτε το τάϊσμα από ποτήρι στα μωρά που δεν μπορούν να θηλάσουν.

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Εξηγήστε στους γονείς και στα μέλη της κοινότητας, τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση του θήλαστρου ή της πιπίλας, στο διάστημα που παγιώνεται η διαδικασία του μητρικού θηλασμού.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Εξασφαλίστε από τις υγειονομικές αρχές τη διαβεβαίωση ότι η χρήση θηλάστρων ή πιπίλων στις μαιευτικές εγκαταστάσεις δεν αποτελεί τον κανόνα και ότι το υπάρχον ενημερωτικό υλικό πάνω στο συγκεκριμένο θέμα περιλαμβάνει και στέλνει τα ορθά μηνύματα προς αυτό το σκοπό.

ΒΗΜΑ 10ο
Ενδυνάμωση και δημιουργία ομάδων υποστήριξης του θηλασμού στις οποίες θα απευθύνονται οι μητέρες όταν φεύγουν από το νοσοκομείο ή την κλινική.

ΓΕΝΙΚΑ
Συχνά, ομάδες ατόμων οι οποίες υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν το θηλασμό, αποτελούν κομμάτι της διατροφικής στρατηγικής που έχει υιοθετηθεί από την εκάστοτε κοινότητα.
Πρόκειται για γυναίκες συμβούλους της κοινότητας που έχουν εκπαιδευτεί στην ενίσχυση της πρακτικής της γαλουχίας. Συνήθως επισκέπτονται τους γονείς στα σπίτια τους και θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές στο να πετυχαίνουν αύξηση των ποσοστών του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού.

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Πείστε τους διευθυντές των Νοσοκομείων για την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης του θηλασμού στις μεταγεννητικές υπηρεσίες και στην κοινότητα, καθώς και για τη βαρύτητα της αρμονικής μεταξύ τους συνεργασίας.
Οι συμβουλευτικές ομάδες μπορούν να εκπαιδεύονται και να εποπτεύονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να παραπέμπουν σε αυτό τις μητέρες.
Αλλά και το προσωπικό των μαιευτηρίων κρίνεται σκόπιμο να έχει επίγνωση των δραστηριοτήτων των ομάδων της κοινότητας, καθώς και συνεχείς επαφές με αυτές.
Οι μητέρες και τα βρέφη τους θα πρέπει να βρίσκονται σε επικοινωνία με ένα σύμβουλο θηλασμού ή κοινωνικό λειτουργό, είτε μέσα σε νοσοκομειακή μονάδα είτε στο σπίτι τους, την πρώτη μέρα μετά τη γέννα και στα παρακάτω χρονικά διαστήματα:
2η-3η μέρα / 4η-7η μέρα / 7η-28η μέρα / 4η-8η εβδομάδα.
Επίσης, πρέπει να συναντιούνται στα διαστήματα εμβολιασμού, γενικών ιατρικών ελέγχων για την παρακολούθηση της ανάπτυξης του νηπίου, οικογενειακού προγραμματισμού ή όποτε άλλοτε απαιτείται.

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Συνεργαστείτε με τις κοινότητες για την ανάπτυξη μιας άρτια εκπαιδευμένης πηγής ανθρώπινου δυναμικού που θα υποβοηθάει τις νέες μητέρες στο έργο του θηλασμού.
Γυναίκες που έχουν ήδη αντεπεξέλθει επιτυχώς στο θηλασμό, μπορούν να σχηματίσουν ομάδες αλληλοϋποστήριξης και πίεσης των ιατρικών υπηρεσιών ή των τοπικών οργανώσεων για τη δρομολόγηση εκπαίδευσης συμβούλων μητρικού θηλασμού.

ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Συμμαχήστε με τις τοπικές αρχές στην προσπάθεια δημιουργίας και ανάπτυξης υπηρεσιών υποστήριξης του μητρικού θηλασμού.

Συστήστε στις κυβερνήσεις να περιλαμβάνουν στις στρατηγικές και τα προγράμματά τους συμβουλευτικές ομάδες καταρτισμένων ατόμων ως προς το μητρικό θηλασμό, παράλληλα με τις ήδη υπάρχουσες συμβουλευτικές υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας.

Πηγή: Unicef

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *