Σεμινάρια μητρικού θηλασμού για γονείς στην Κύπρο (2015)

από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μητρικού Θηλασμού «Δώρο Ζωής»
Για να θηλάσεις πρέπει... Να Θέλεις. Να Γνωρίζεις. Να Έχεις Υποστήριξη.


Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού «Δώρο Ζωής» πραγματοποιεί μηνιαίες συναντήσεις με σκοπό την ενημέρωση των εγκύων και νέων γονιών για το μητρικό θηλασμό και ενδυναμώνει το δίκτυο στήριξής τους για να μπορέσουν να προσφέρουν στα παιδιά τους το δώρο ζωής που λέγεται μητρικός θηλασμός.  


Τις συναντήσεις στηρίζει ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Μηχανισμός ΕΕΑ Grant Funds και η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του ταμείου για Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς.

Ένας από τους Υποστηρικτές των συναντήσεων είναι και φέτος το mitrikosthilasmos.comΠρόγραμμα συναντήσεων 2015

κλικ για μεγέθυνση

κλικ για μεγέθυνση
κλικ για μεγέθυνση
κλικ για μεγέθυνση
Τα σεμινάρια εντάσσονται στο πρόγραμμα “A BrEaST start in life: Addressing social inequalities and supporting breastfeeding through inclusion activities”, το οποίο λαμβάνει επιδότηση από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία του βέλτιστου περιβάλλοντος για την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού με τη συνεργασία των βασικών εμπλεκόμενων φορέων, προσδιορίζοντας τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις πρακτικές μητρικού θηλασμού στις γυναίκες στην Κύπρο.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού «Δώρο Ζωής»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού «Δώρο Ζωής» είναι η μετεξέλιξη της “Υποστηρικτικής Ομάδας Θηλασμού Λευκωσίας”. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2009 από παιδίατρους, γονείς και άλλους υπέρμαχους του θηλασμού με στόχο την προστασία, προώθηση και στήριξη του μητρικού θηλασμού.

Ο Σύνδεσμος διατηρεί επίσης γραμμή επικοινωνίας για τη στήριξη των μητέρων που θηλάζουν ή θέλουν να θηλάσουν.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού οραματίζεται την επαναφορά του μητρικού θηλασμού ως τον πλέον φυσικό τρόπο να τραφεί και να γαλουχηθεί το βρέφος, αποκλειστικά για 6 μήνες και με συμπληρωματικές τροφές για 2 χρόνια τουλάχιστον, καθώς επίσης και την αλλαγή κουλτούρας στα θέματα μητρικού θηλασμού.

___________________________________

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ▼

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2019 (free) ▼

___________________________________
Όλες οι απόψεις και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κείμενα και στις απαντήσεις που δημοσιεύονται εδώ, ανήκουν στους συγγραφείς, δεν εκφράζουν απαραίτητα το mitrikosthilasmos.com,
έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπόδειξη ιατρικής αγωγής ή θεραπείας και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή του προσωπικού σας γιατρού.
Το mitrikosthilasmos.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ

Copyright © 2009 - mitrikosthilasmos.com All rights reserved

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP