Καθίσματα αυτοκινήτου Inglesina: για να ταξιδεύετε πάντα στην πρώτη θέση!


Το κάθισμα αυτοκινήτου είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ για να ταξιδεύει με ασφάλεια το μωρό σας, το κρατάει στη σωστή θέση και το προστατεύει σε περίπτωση πρόσκρουσης. Το κάθισμα αυτοκινήτου είναι υποχρεωτικό βάση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) της κάθε χώρας.

Ταξινόμηση

Τα καθίσματα αυτοκινήτου ταξινομούνται και εγκρίνονται με βάση το βάρος του μωρού που πρόκειται να δεχτούν. Ο κανονισμός προβλέπει τις ακόλουθες “Ομάδες” που ποικίλλουν ανάλογα με το βάρος του μωρού:

Ομάδα Όρια χρήσης

  • 0 από τη γέννηση έως 10 κιλά.
  • 0+ από τη γέννηση έως 13 κιλά.
  • 1 από 9 έως 18 κιλά
  • 2 από 15 έως 25 κιλά.
  • 3 από 22 έως 36 κιλά
Ένα κάθισμα μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία Ομάδες, για παράδειγμα μπορεί να είναι εγκεκριμένο για τις Ομάδες 0+/1, που σημαίνει ότι θα μπορεί να φιλοξενήσει ένα μωρό από τη γέννηση μέχρι τα 18 κιλά βάρους.

Βάσεις

Η εγκατάσταση του καθίσματος αυτοκινήτου στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να γίνει μέσω των ζωνών ασφαλείας του ίδιου του αυτοκινήτου ή μέσω της βάσης Isofix, ένα ειδικό σύστημα στερέωσης που επιτρέπει μια πιο εύκολη εγκατάσταση.

Η βάση Isofix προϋποθέτει ότι το κάθισμα διαθέτει τις ειδικές συνδέσεις καθώς και ότι το αυτοκίνητο είναι κατάλληλο για να τις δεχτεί. Θα πρέπει να ελέγχεται πάντα, με τη βοήθεια των οδηγιών των εγχειριδίων τους, τόσο το κάθισμα όσο και η αντίστοιχη συμβατότητα του αυτοκινήτου.

Θέση στο αυτοκίνητο

Κάθε κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να τοποθετείται στις θέσεις του αυτοκινήτου σύμφωνα με την Ομάδα στην οποία ανήκει, το βάρος του μωρού και με τη βάση στο κάθισμα του αυτοκινήτου.

Εγκατάσταση ή τοποθέτηση που δεν έχουν γίνει σωστά μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του καθίσματος. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι τα καθίσματα που ανήκουν στην Ομάδα 0+ μπορούν να εγκατασταθούν και στο μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού αποκλειστικά χωρίς αερόσακο (όταν δεν υπάρχει ή όταν δεν είναι ενεργοποιημένος) και πάντα προς την αντίθετη κατεύθυνση της πορείας του αυτοκινήτου.

Το Huggy, το Amerigo, το Marco Polo, το Magellano, το Galileo i-fix και το Prime Miglia προτείνονται από την Inglesina για να ταξιδεύει το μωρό σας με ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

___________________________________

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ▼

___________________________________
___________________________________

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2019 (free) ▼

Όλες οι απόψεις και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κείμενα και στις απαντήσεις που δημοσιεύονται εδώ, ανήκουν στους συγγραφείς, δεν εκφράζουν απαραίτητα το mitrikosthilasmos.com,
έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπόδειξη ιατρικής αγωγής ή θεραπείας και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή του προσωπικού σας γιατρού.
Το mitrikosthilasmos.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ

Copyright © 2009 - mitrikosthilasmos.com All rights reserved

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP