Καμπύλες ανάπτυξης υγειών βρεφών που θηλάζουν

Ο ρυθμός ανάπτυξης ενός θηλάζοντος βρέφους είναι διαφορετικός από τον ρυθμό ανάπτυξης βρέφους που λαμβάνει υποκατάστατο μητρικού γάλακτος


Η "πρότυπη καμπύλη ανάπτυξης" είναι διάγραμμα το οποίο μας δείχνει το βάρος που φυσιολογικά θα έπρεπε να έχει ένα βρέφος σε δεδομένες χρονικές στιγμές.


Η "καμπύλη ανάπτυξης" του βρέφους είναι διάγραμμα το οποίο μας δείχνει το βάρος ενός συγκεκριμένου βρέφους σε δεδομένες χρονικές στιγμές.


Η πρότυπη καμπύλη ανάπτυξης συγκρίνεται με την καμπύλη ανάπτυξης του βρέφους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο ρυθμός ανάπτυξης του βρέφους είναι φυσιολογικός.


Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η πρότυπη καμπύλη ανάπτυξης που χρησιμοποιούνταν ήταν μοναδική και είχε προκύψει από δείγμα βρεφών που σιτίζονταν με επεξεργασμένα γάλατα.

Όταν λοιπόν συγκρίνονταν η καμπύλη ανάπτυξης βρέφους που θήλαζε αποκλειστικά με την πρότυπη καμπύλη ανάπτυξης προέκυπταν πολύ συχνά συμπεράσματα που οδηγούσαν εν τέλει στη λήψη αποφάσεων όπως η εισαγωγή υποκατάστατου στη διατροφή του βρέφους και στην πρόωρη διακοπή του θηλασμού.

Η πρακτική αυτή διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν λανθασμένη διότι ο ρυθμός ανάπτυξης ενός θηλάζοντος βρέφους είναι διαφορετικός από τον ρυθμό ανάπτυξης βρέφους που λαμβάνει υποκατάστατο μητρικού γάλακτος.

Στην πραγματικότητα, το βρέφος που θηλάζει αποκλειστικά και επιτυχημένα (σε σύγκριση με το βρέφος που σιτίζεται με υποκατάστατο μητρικού γάλακτος) κερδίζει πιο γρήγορα βάρος κατά την διάρκεια των 3-4 πρώτων μηνών και μειώνει τον ρυθμό ανάπτυξης του κατά το 2ο εξάμηνο του πρώτου έτους. Τα θηλάζοντα βρέφη λοιπόν είναι πιο «στρουμπουλά» τους πρώτους μήνες και λιγότερο στο 2ο εξάμηνο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζοντας την ανωτέρω προβληματική, χρηματοδότησε μια συγκριτική μελέτη σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να δημιουργηθούν νέες πρότυπες καμπύλες ανάπτυξης για υγιή βρέφη (τελειόμηνα βρέφη, απουσία σοβαρής παθολογίας, μητέρα μη καπνίστρια, αποκλειστικός θηλασμός μέχρι τον 6ο μήνα και συνέχιση του θηλασμού με ταυτόχρονη εισαγωγή συμπληρωματικής τροφής μέχρι τους 12 μήνες).

Οι νέες πρότυπες καμπύλες:
  • Απεικονίζουν όχι μόνον το βάρος αλλά και άλλα ανθρωπομετρικά στοιχεία.
  • Απεικονίζουν το πώς φυσιολογικά θα έπρεπε να αναπτύσσονται τα βρέφη.
  • Έχουν καθολική εφαρμογή σε όλα τα βρέφη και σε όλες τις χώρες του κόσμου.
  • Χρησιμοποιούν ως φυσιολογικό πρότυπο αναφοράς τον μητρικό θηλασμό και το θηλάζων βρέφος για την αξιολόγηση της βρεφικής ανάπτυξης.
Οι επιστήμονες υγείας και οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν τις πρότυπες καμπύλες, ειδικό λογισμικό και τεχνική υποστήριξη στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (www.who.int/childgrowth/en/).
___________________________________

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ▼

___________________________________
___________________________________

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2019 (free) ▼

Όλες οι απόψεις και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κείμενα και στις απαντήσεις που δημοσιεύονται εδώ, ανήκουν στους συγγραφείς, δεν εκφράζουν απαραίτητα το mitrikosthilasmos.com,
έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπόδειξη ιατρικής αγωγής ή θεραπείας και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή του προσωπικού σας γιατρού.
Το mitrikosthilasmos.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ

Copyright © 2009 - mitrikosthilasmos.com All rights reserved

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP