Ο θηλασμός μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιληψίας στα παιδιά


Μετάφραση:
Έλενα Τερζίογλου
Κλινική Ψυχολόγος

Σύμφωνα με μια διαχρονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Δανία και είναι υπό δημοσίευση στο Journal of Pediatrics ο θηλασμός φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο για εμφάνιση επιληψίας στα παιδιά.
Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα αποτελούσαν 69.750 μωρά που γεννήθηκαν στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 1997-Ιουνίου 2003 και τέθηκαν υπό παρατήρηση έως τον Αύγουστο του 2008.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον θηλασμό συλλέχθηκαν μέσω δύο τηλεφωνικών συνεντεύξεων στους 6 και 18 μήνες μετά την γέννηση του μωρού. Οι πληροφορίες για την εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων ανακτήθηκαν από το αρχείο του εθνικού συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ο θηλασμός σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης επιληψίας και μάλιστα ο κίνδυνος μειώνεται όσο μεγαλύτερο διάστημα θηλάζει το μωρό.

Για παράδειγμα, μωρά που θήλασαν από 3 έως 5 μήνες είχαν 26% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν επιληψία ενώ μωρά που θήλασαν 13 μήνες ή περισσότερο είχαν 59% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν επιληψία μετά τον πρώτο χρόνο ζωής σε σύγκριση με εκείνα που θήλασαν λιγότερο από ένα μήνα.


Η διάρκεια του θηλασμού στην συγκεκριμένη έρευνα υπολογίστηκε ως το συνολικό διάστημα που το βρέφος θήλαζε άσχετα με το αν ο θηλασμός ήταν αποκλειστικός ή όχι.
 

Επιπλέον, η παρούσα μελέτη μας δίνει πληροφορίες σε σχέση με τα ποσοστά των γυναικών που θηλάζουν στη Δανία: Έτσι λοιπόν από το συνολικό δείγμα της έρευνας το 98,2% θήλασε γενικώς, το 62,1% θήλασε για πάνω από έξι μήνες και το 77,8% θήλασε αποκλειστικά (αν και στην παρούσα έρευνα ο ορισμός για το τι θεωρείται αποκλειστικός θηλασμός διέφερε λίγο από εκείνον του ΠΟΥ εφόσον επέτρεπε την συμπληρωματική χορήγηση νερού).

Σύμφωνα με τους ερευνητές τα ποσοστά που προκύπτουν από την έρευνα είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού εφόσον ο θηλασμός στη Δανία αποτελεί συνήθη πρακτική, όλες οι γυναίκες ενθαρρύνονται να θηλάσουν (μπορούν να πάρουν άδεια μητρότητας τουλάχιστον 8 μήνες) και υποστηρίζονται από εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.Πηγή: Sun, Y., Vestergaard, M., Christensen, J., & Olsen, J.
Breastfeeding and Risk of Epilepsy in Childhood: A Birth Cohort Study.
The Journal of Pediatrics, In Press.

___________________________________

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ▼

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2019 (free) ▼

___________________________________
Όλες οι απόψεις και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κείμενα και στις απαντήσεις που δημοσιεύονται εδώ, ανήκουν στους συγγραφείς, δεν εκφράζουν απαραίτητα το mitrikosthilasmos.com,
έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπόδειξη ιατρικής αγωγής ή θεραπείας και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή του προσωπικού σας γιατρού.
Το mitrikosthilasmos.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ

Copyright © 2009 - mitrikosthilasmos.com All rights reserved

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP