Βιογραφικό της Μαρίας-Κορίνας Στεφοπούλου

Λογοθεραπεύτρια MSc SLT


ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1996-2001 / Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ 
Πτυχίο Λογοθεραπείας 

- Παθολογία λόγου
(προφορικού και γραπτού) σε παιδιά και ενήλικες: γλωσσική ανάπτυξη και εξέλιξη, διαταραχές λόγου-ομιλίας (σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας), φωνής και κατάποσης (σε παιδιά και ενήλικες).
- Λογοθεραπεία. Για τη λήψη του πτυχίου πραγματοποιήθηκε έρευνα με θέμα: Τα αρθρωτικά προβλήματα στα δημοτικά σχολεία της Πάτρας, α) Σε τι ποσοστό κυμαίνονται; β) Επηρεάζουν ή όχι και αν ναι κατά πόσο τη σχολική μάθηση των παιδιών;


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

2002-2006 / Α.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες (Νευροεπιστήμες)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το θέμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος είχε ως τίτλο «Ο ρόλος της εγκεφαλικής περιοχής Broca στη διαδικασία της σύνταξης του γραπτού λόγου: μελέτη μέσω διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης (TMS)»


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σεπτέμβριος 2003 - έως σήμερα
Ελεύθερος επαγγελματίας

Παροχή λογοθεραπευτικών υπηρεσιών (κέντρο λογοθεραπείας)

Σεπτέμβριος 2008 – έως σήμερα

Εργαστηριακή συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών με τη βαθμίδα Καθηγήτριας Εφαρμογών 

Η συνεργασία με το τμήμα Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών την παρούσα χρονική περίοδο περιλαμβάνει την κλινική επίβλεψη φοιτητών του τμήματος σε σχολικά κλινικά πλαίσια, καθώς και την παράδοση του μαθήματος : Δεοντολογία επαγγέλματος και Συμβουλευτική (2010-2011)

Σεπτέμβριος 2007 – Ιούνιος 2008
Εργαστηριακή συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

Η συνεργασία με το τμήμα Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών περιλάμβανε την κλινική επίβλεψη φοιτητών του τμήματος σε σχολικά κλινικά πλαίσια και την παράδοση του μαθήματος : Εισαγωγή στη Λογοπαθολογία

Σεπτέμβριος 2005 – Ιούνιος 2007
Εργαστηριακή συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

Η συνεργασία με το τμήμα Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών περιλάμβανε την κλινική επίβλεψη φοιτητών του τμήματος σε σχολικά κλινικά πλαίσια (ειδικά σχολεία)

Σεπτέμβριος 2004 – Ιούνιος 2005

Εργαστηριακή συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών με βασικό τίτλο σπουδών

 Η συνεργασία με το τμήμα Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών περιλάμβανε την κλινική επίβλεψη φοιτητών του τμήματος σε σχολικά κλινικά πλαίσια (ειδικά σχολεία) και την παράδοση του μαθήματος: Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας

Μάρτιος 2004 – Ιούνιος 2004
Εργαστηριακή συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών με βασικό τίτλο σπουδών
Η συνεργασία με το τμήμα Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών περιλάμβανε την κλινική επίβλεψη φοιτητών του τμήματος σε σχολικά κλινικά πλαίσια (ειδικά σχολεία)

Σεπτέμβριος 2002 – Φεβρουάριος 2004

Εργαστηριακή συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών με βασικό τίτλο σπουδών
Η συνεργασία με το τμήμα Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών περιλάμβανε την κλινική επίβλεψη φοιτητών του τμήματος σε νοσοκομειακό κλινικό πλαίσιο
 

Οκτώβριος 2001 – Μάϊος 2003 
Λογοθεραπεύτρια
στο Ινστιτούτο Λογοθεραπευτικής Υποστήριξης της Π.Α.Λ.Ο. (
Πανελλήνια Αντικωφωτική & Λογοθεραπευτική Οργάνωση)


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
- Ελεύθερη ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής με θέμα: «Τα προβλήματα άρθρωσης και η συσχέτισή τους με προβλήματα στη σχολική επίδοση», Αθήνα 27-29/5/2005
- Ελεύθερη ανακοίνωση στο συνέδριο «Language disorders in Greek» με θέμα: «The role of Broca’s area in syntactic processing studied by event-related transcranial magnetic stimulation», Πάτρα 10-11/6/2006


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κάτοχος πτυχίου ECDL
Κάτοχος πτυχίου First Certificate in English (Grade B)
Μέλος του Συλλόγου για την Αφασία


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

Συμμετοχή σε σεμινάρια-συνέδρια

___________________________________

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ▼

___________________________________
___________________________________

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2019 (free) ▼

Όλες οι απόψεις και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κείμενα και στις απαντήσεις που δημοσιεύονται εδώ, ανήκουν στους συγγραφείς, δεν εκφράζουν απαραίτητα το mitrikosthilasmos.com,
έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υπόδειξη ιατρικής αγωγής ή θεραπείας και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή του προσωπικού σας γιατρού.
Το mitrikosthilasmos.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ

Copyright © 2009 - mitrikosthilasmos.com All rights reserved

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP